Поставяне на ринг-механизми и машинки за папки и класьори